MVO

Nog voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) in zwang raakte, investeerde de groep Ronveaux al veel in acties voor respect voor de zeven pijlers van MVO: corporate governance, relaties en werkomstandigheden, goede praktijken in het zaken doen, milieu, rechten van de mens, bescherming van de consument en bijdrage tot de plaatselijke ontwikkeling.

En het blijft niet bij mooie woorden, zoals blijkt uit deze voorbeelden van concrete en praktische acties die ons engagement ten aanzien van MVO aantonen.

 

 • 1950 : oprichting van de CIEL (Informatie-, hulp- en verbindingscomité - Comité d'Information, d'Entraide et de Liaison). Nog voor de wettelijke verplichting van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk werd een comité van vrijwilligers opgericht dat de sociale omkadering van ons personeel verzekert om zo te waken over optimale prestaties. Het was de voorloper van het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad
 • 1958 : invoering van een systeem van winstdeelnemingenvoor de werknemers
 • 2003 : oprichting van een intern containerpark voor een selectieve afvalophaling
 • 2009 : toetreding tot de vzw Business & Society, die de ontwikkeling van MVO in de ondernemerswereld promoot
 • 2010: storm van 14/07/2010 in Ciney: snelle en actieve interventie met de gemeentelijke overheden van de stad
 • 2013: de Groupe Ronveaux wordt coöperant van de Scrl ZE-MO, gespecialiseerd in palen voor elektrisch opladen (Zero Emission, Mobilité Optimale).
 • Het geprefabriceerd beton is niet alleen een duurzaam product in de juiste zin van het woord - onverwoestbaar - maar levert ook goede resultaten in de drie domeinen met betrekking tot de nieuwe betekenis van duurzaamheid, met name 'profil', 'people' en 'planet': FeBe - Duurzaam
 • Actieve deelname in de Club des Entreprises de Ciney (Ondernemersclub van Ciney)
 • Autonoom beheer van het sociaal secretariaat om bijzondere aandacht te besteden aan ons personeel en te zorgen voor een onontbeerlijk reactievermogen
 • Diverse samenwerkingen met scholen (universiteiten, hogescholen of plaatselijke scholen): onderzoeksprojecten, bezoek aan een fabriek, ontvangst van stagiairs, deelname aan jury's ...
 • Permanente waakzaamheid voor de veiligheid van onze werknemers, met name gecertificeerd door het VCA-label voor onze afdeling Elektriciteit
 • Ethiek en oprechtheid in business zijn erkend in onze drie sectoren
 • Lokaal aankoopbeleid met 88% van onze aankopen in 2012 in de Franstalige Gemeenschap van België
 • Lokale verankering van ons personeel: 91% van onze werknemers wonen in de provincie van de vestiging waar ze werken.
 • 2019 : Toekenning van de CSR-zilveren medaille door Ecovadis. De evaluatie had betrekking op 4 thema's: milieu, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, bedrijfsethiek en duurzaam inkopen. Ons zeer goede resultaat plaatst ons bedrijf bij de 30% hoogst beoordeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business&Society