GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

Het gebruik van de website www.ronveaux.com is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website houdt de instemming in met deze voorwaarden. Deze kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op het moment van elke verbinding. De Website behoort toe aan Ets Ronveaux S.A. met zijn maatschappelijke zetel gevestigd te 5590 CINEY, Chemin de Rebonmoulin 16 en met het bedrijfsnummer BE0.49.480.076.

 

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

We besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op www.ronveaux.com wordt gepubliceerd volledig accuraat, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens mogen daarom alleen worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Tevens wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor eventuele (in)directe schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld. De website kan bestanden van derden, hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Ons bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor hen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de inhoud van de website te alle tijde aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie zijn het exclusieve intellectuele eigendom van het bedrijf. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, het ontwerp, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, handelsmerken en andere elementen die worden gepubliceerd, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere toepasselijke regelgeving en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook. Elke inbreuk zal leiden tot een gerechtelijke procedure.

 

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons bedrijf neemt zijn verplichtingen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming zeer ernstig. Voor meer informatie kunt u onze mededeling over gegevensbescherming op de website raadplegen.

 

 

COOKIES

De website kan gebruik maken van cookies om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. U kunt het gebruik van cookies beheren en/of uitschakelen in uw browser. In het laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het accepteren van cookies, via uw browser, kan ook nodig zijn om toegang te krijgen tot delen van de website die een gebruikersidentificatie vereisen.

 

 

BELGISCH RECHT

Uw toegang, uw bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap bevoegd.


Nog vragen?
Een prijsaanvraag?
Op zoek naar een job?
Neem contact met ons op!

Sluiten