Lang voordat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of MVO de huidige mode werd, investeerde de Ronveaux groep massaal in acties gericht op het respecteren van de zeven pijlers van een MVO: corporate governance, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden, goede bedrijfspraktijken, milieu, mensenrechten, consumentenbescherming en bijdrage aan lokale ontwikkeling.

Veel meer dan woorden, laten we een paar voorbeelden noemen van concrete en praktische acties die onze natuurlijke betrokkenheid bij MVO illustreren.

 • Oprichting van het CIEL (Comité d’Information, d’Entraide et de Liaison). Ruim voor de wettelijke verplichting van de EG en het CPPT wordt een comité van vrijwilligers opgericht en zorgt het voor de sociale begeleiding van onze medewerkers, met het oog op een optimale prestatie. Voor de letter van de wet was het een commissie voor preventie en bescherming van het werk en een ondernemingsraad.
 • Oprichting van een winstdelingsregeling voor werknemers
 • Oprichting van een intern containerpark voor selectieve afvalinzameling
 • Aansluiting bij de non-profitorganisatie Business & Society, die de ontwikkeling van MVO in het bedrijfsleven bevordert
 • de storm van 14/07/2010 in Ciney: snel en actief ingrijpen bij het stadsbestuur
 • de Ronveaux Groep wordt een coöperatie in de SCRL ZE-MO gespecialiseerd in elektrische oplaadstations (Zero Emission Optimal Mobility).
 • Prefab beton is niet alleen een duurzaam product in de primaire zin van het woord – onverwoestbaar – maar het laat ook goede resultaten zien op de drie gebieden die samenhangen met het nieuwe gevoel van duurzaamheid, namelijk “profiel”, “people” en “planet”: http://www.febe.be/fr/avantages/durable
 • Actieve deelname aan de Ciney Business Club
 • Autonoom beheer van het sociaal secretariaat, zodat we voortdurend aandacht kunnen besteden aan onze medewerkers en de noodzakelijke reactiesnelheid kunnen garanderen.
 • Talrijke samenwerkingen met scholen (universiteiten, hogescholen of lokale scholen): onderzoeksprojecten, fabrieksbezoeken, gaststages, deelname aan jury’s, etc…
 • Constante waakzaamheid voor de veiligheid van onze werknemers, in het bijzonder gecertificeerd door het VCA-label voor onze elektriciteitsactiviteit.
 • Ethiek en rechtschapenheid in het bedrijfsleven worden erkend in onze drie activiteitensectoren
 • Lokaal aankoopbeleid met 88% van onze aankopen in 2012 in de Franse Gemeenschap
 • Lokale verankering van onze medewerkers: 91% van onze medewerkers woont in de provincie van hun werkgebied.
 • Uitreiking van de MVO-zilveren medaille door ECOVADIS. De evaluatie had betrekking op 4 thema’s: milieu, sociale en mensenrechten, bedrijfsethiek en verantwoord inkopen. Ons zeer goede resultaat plaatst ons bedrijf in de top 30%.
 • Zonder het te willen formaliseren, is en blijft het naleven van MVO-principes een integraal onderdeel van ons dagelijks leven.
Ronveaux CIEL
Club Entreprises Ciney
Business&Society Belgium

Nog vragen?
Een prijsaanvraag?
Op zoek naar een job?
Neem contact met ons op!

Sluiten