De elementen die groenschermen vormen zijn hol en groot. Ze dienen voor teelaarde.

De standaardlengte van de elementen bedraagt 4 m voor een hoogte van 0,3 m en hun breedte bedraagt tussen 1 en 2,4 m in stappen van 0,2 m.

Ze worden verticaal geplaatst en kunnen een scherm oprichten met een hoogte van 2,6 m voor een minimale breedte van 1 m en met een hoogte van 13 m voor een breedte aan de voet van 2,4 m.

Wanneer de montage wordt uitgevoerd met een horizontale verschuiving, kunnen met deze elementen keermuren worden verwezenlijkt waarvan de hoogte, in functie van de belastingen, tot 16 m kan bedragen.

In deze twee gevallen, is het gedeelte zichtbaar beton niet groter dan 40% van de totale schermoppervlakte.

Het beton dat voor de verwezenlijking van deze elementen wordt gebruikt, is van het type C40/50 in de zin van EC2-1-1. Het totale aandeel van alkaliën in de gebruikte formulering (voor het geheel van primaire bestanddelen) is kleiner dan 3 kg per m³. De onderdelen worden ook bepaald door rekening te houden met het feit dat ze ongevoelig dienen te zijn voor chemische, organische en klimatologische invloeden.


Nog vragen?
Een prijsaanvraag?
Op zoek naar een job?
Neem contact met ons op!

Sluiten