Deze steunelementen vormen het eerste in beton voorgefabriceerde product van RONVEAUX (in Ciney in 1937 en in Marcoing (Frankrijk) in 1953).

Aanvankelijk was dit in gewapend beton. Vanaf 1955 werd de voorspantechniek door aanhechtende draden gebruikt.

De productie evolueerde in de loop der jaren en paste zich aan de vragen van onze klanten in België en Frankrijk aan met specificiteiten die eigen zijn aan elk land.

RONVEAUX speelde een grote rol bij de opstelling van de Europese norm waarmee de vereisten in de verschillende landen van de UNIE in zekere mate coherent werden. Elke land heeft echter aan zijn specificiteiten gehouden.

Zo vereist België een uiterste weerstand met veiligheid 2,5 in vergelijking met de zogeheten normale vereisten terwijl deze veiligheid in Frankrijk slechts 2,1 bedraagt.

De doorbuigingen onder maximale belasting in België hebben altijd een hogere grens, terwijl in Frankrijk, voor de uitlijnsteunen (zogeheten verdeelsteunen), een doorbuiging wordt geëist in de bovenste dwarsrichting met een vastgelegde grens. Bovendien, en nog steeds in Frankrijk, moet het breekpunt van de steunen zich op meer dan 6 m boven het grondniveau bevinden.

Al deze vereisten worden gecontroleerd door tests op de elementen op ware grootte.

In de twee fabrieken worden twee assortimenten steunen geproduceerd, die voor de laagspanningslijnen (van 300 tot 1000 V) en die voor de midden- en hoogspanningslijnen (van 11 tot 90 KV).

De steunen voor laagspanning hebben in het algemeen een dubbel T-profiel met een grootte van 10 tot 12 m en een nuttige belasting aan de kop van 2,5 kN tot 10 kN.

De steunen voor middenspanning hebben een rechthoekig, vierkant of veelhoekig hol profiel en de grootte varieert tussen 10 en 28 m voor belastingen aan de kop van 20 kN tot 30 kN.

De metalen bekistingen, waarmee deze verhoudingen kunnen worden behaald, worden ontworpen door het studiebureau van Ronveaux en gefabriceerd in zijn atelier voor metalen constructies.

In de twee fabrieken is het beton dat voor de fabricage van palen voor laag- en middenspanning wordt gebruikt van het type C50/60 in de zin van EC 2-1-1. In de fabriek van Ciney is alle beton zelfverdichtend.

De palen voor laag- en middenspanning zijn in het algemeen in beide fabrieken uit voorraad leverbaar.

De steunelementen voor middenspanning met veelhoekig hol profiel worden eveneens, tot 25 m boven de grond, vaak gebruikt voor verlichting van grote ruimten: stadia, parkings, rangeerstations, vrachtzone …


Nog vragen?
Een prijsaanvraag?
Op zoek naar een job?
Neem contact met ons op!

Sluiten